Sgt. Paul Raymond Scott 

Discription: Information:
Naam / Name: Paul Raymond Scott
Service nummer / Service number: 35662878
Rang / Rank: Sergeant
Functie / Function: Radio Operator / waist Gunner
Geboorte Datum & Plaats / Birthplace & Date: 27 May1921 Clermont County Ohio
Woonplaats / Hometown: Clermont County Ohio
Leeftijd / Age: 23
Opleiding /Eductation: Groeide op in Mulberry  Village ,en ging naar school op de Milford school, en bezocht daarna 4 jaar lang Terrace Park high school./ Grew up in Mulberry Village , and attended Milford school. 4 years of Terrace Park high school.
Beroep / Profession: semi bekwaam beroep, Papier en pulp fabriek / Semiskilled occupations in manufacture of paper and pulp
Familie / Family: Frank R. Scott (Father),Frances Scott (Mother),Ivan Woodrow Scott (Brother), Mary Lee Scott (Sister in Law), Related Family: Kenneth & Elizabeth Scott, Gerry & Peggy Scott,Rachel Scott-Barsch,Joel Scott.
Onderscheidingen / Awards Purple Heart ,Air Medal,Good Conduct Medal, American Campaign Medal, European-African-Middle Eastern Campaign Medal, World War II Victory Medal, Army Air Force Aerial Gunner Badge.
Begraafplaats/ Cemetery American War Cemetery Margraten: Plot J, Row 16, Grave 1
Sterfdatum / Date of Death: 26 Maart 1944 / 26 March 1944
Plaats van overlijden / Place of Death: IJmuiden Holland
Status: KIA ( Killed in Action)
Missie / Mission: Bombing pennboats Harbor Velsen IJmuiden Holland

Paul Raymond Scott:

Paul Raymond Scott was een doodgewone Amerikaanse jongen uit Ohio die op zijn 23e jaar zijn leven liet voor onze vrijheid.  27 mei 1921 in het plaatsje Clermont County, Ohio, op deze dag krijgen Frank R. Scott b.1893 -†.1980 en zijn vrouw Frances Scott b.1887 -†.1991 hun tweede zoon Paul Raymond Scott.
Paul groeide samen op met zijn broer Ivan Woodrow Scott die geboren was op 19 January 1918. Paul Raymond Scott speelde honkbal in het schoolteam op de Milford middelbare school in het plaatsje Terrace Park High, een plaatsje net buiten buiten Cincinnati , Ohio. Paul was een zeer goede honkbalspeler net als zijn vader, Frank Scott , die in een semi - pro Baseball League speelde als een 3e honkman. De Boston Red Sox (een professioneel honkbalteam in de VS)  deden Paul scouten als een potentiële toekomstige voor hun team. De liefde voor honkbal zat diep in de familie Scott. Daarnaast hield hij ervan op zijn gitaar te spelen en te zingen. Hij was een vriendelijke jonge man die genoot van zijn jeugd. In 1941 behaalde Paul zijn diploma aan de Terrace Park High School. Na zijn examen werkte Paul op een fabriek waar men papier en pulp maakte in Cincinnati Ohio. 

 

Op 3 may 1941 trouwde zijn broer Ivan met zijn schoolliefde Mary Lee Scott (Hill). Ivan had Mary leren kennen op hun Milford middelbare school waar ze alle drie op hadden gezeten.
Paul was die dag trouwgetuige van Ivan en de trouwgetuige van Mary Lee was haar zus Shirley.

Paul Raymond Scott was an ordinary American boy from Ohio who left his life for our freedom at the age of 23. May 27, 1921 in the town of Clermont County, Ohio, on this day Frank R. Scott b.1893 - † .1980 and his wife Frances Scott b.1887 - † .1991 get their second son Paul Raymond Scott.

Paul grew up together with his brother Ivan Woodrow Scott who was born on January 19, 1918. Paul Raymond Scott played baseball in the school team at the Milford high school in the village of Terrace Park High, a town just outside of Cincinnati, Ohio.

Paul was a very good baseball player like his father, Frank Scott, who played in a semi - pro Baseball League as a 3rd baseman. The Boston Red Sox (a professional baseball team in the US) scouted Paul as a potential future for their team. The love of baseball was deep in the Scott family.

He also liked to play and sing his guitar. He was a friendly young man who enjoyed his youth. In 1941 Paul graduated from the Terrace Park High School.

After his exam Paul worked at a factory where they made paper and pulp in Cincinnati Ohio.

On May 3, 1941, his brother Ivan married his school love Mary Lee Scott (Hill). Ivan had met Mary at their Milford high school where they had all been on. Paul was a wedding witness of Ivan that day and Mary Lee's wedding witness was her sister Shirley.

Voorbereiding op de oorlog / Preparing for war.

Paar maanden na de diploma-uitreiking  op 30 september 1942 werd Paul opgeroepen voor militaire dienst. Hierop gaf hij gehoor en melde zich op 14 Oktober 1942 voor zijn actieve dienst  in de  "AAF" Army Air Force in Fort Thoma Kentucky Ohio.

 

Op 3 november 1942 werd hij overgeplaatst AA FTS Chicago Illinois Texas station 236 APO 639 oftewel Sustineo Alas Training School. Dit was een technische training school voor radio operators hier was hij ingedeeld in de  2905th Repl. & Tn. Gp.

 

 

Nadat hij deze training had afgrond werd hij op 1 April 1942 bevorderd tot Sergeant waarna hij werd overgeplaatst naar Ft Myers Florida waar hij een extra opleiding kreeg als boordschutter.

 

Nadat hij zijn opleiding als radio-operator en boordschutter met succes had afgerond moesten de bemanningen leren om met elkaar samen te werken. Om dit te leren diende ieder bemanningslid een crewtraining te volgen. Aangezien bekend was gemaakt dat Paul in een B26 Marauder moest gaan vliegen werd hij op 21 mei 1943 ingedeeld in de 481 B sq 336 B Gp op AAB Avon Park Florida. Dit was een trainingsschool voor B26 Marauder bommenwerper crews.

 

Uit een brief van de piloot Lt Reese bleek dat hier het grootste gedeelte van de bekende Reese crew werd samengesteld.

De crew bestond toen uit:
Piloot Lt.Reese, Radio-operator Sgt Paul R Scott, Engineer SSgt Alex E Sundberg, Tail gunner Sgt L Jacobs en Co-pilot Sussman en Bombardier George M Walter.

 

 

Op 22 Juni 1943 schrijft Lt Reese een brief naar zijn ouders waarin hij schrijft dat hij met deze crew een oefenmissie heeft uitgevoerd op 21 Juni op een hoogte van 400ft en met 100lb oefen bommen.

Hierin beschrijft hij ook dat ze de volgende dag een nieuwe missie zouden gaan uitvoeren met 300lb bommen met een tijdvertraging.


De Crew beëindigde de training  op 15 September 1943, en werd de crew verscheept voor OD ( Overseas duty)

Within months of the graduation ceremony on 30 September 1942, Paul was summoned for military service.

He responded and reported on 14 October 1942 for his active service in the "AAF" Army Air Force at Fort Thoma Kentucky Ohio.

 

On 3 November 1942, he was transferred to AA FTS Chicago Illinois Texas station 236 APO 639 or Sustineo Alas Training School. This was a technical training school for radio operators here he was classified in the 2905th Repl. & Tn. Gp.

 

After he had finished this training he was promoted to Sergeant on April 1, 1942, after which he was transferred to Ft Myers Florida where he received an extra training as a gunner this round he finished on May 21, 1943.

 

After successfully completing his training as a radio operator and gunner, the crews had to learn to work together. To learn this, every crew member had to follow a crew training. Since it had been made known that Paul had to fly in a B26 Marauder, on 21 May 1943 he was assigned to the 481 B sq 336 B Gp at AAB Avon Park Florida.

This was a training school for B26 Marauder bomber crews.

 

 

 

Letters from the pilot Lt Reese showed that the largest part of the Reese crew was composed at Avon Park.
The crew consisted of:
Pilot Lt. Reese, Radio operator Sgt Paul R Scott, Engineer SSgt Alex E Sundberg, Tail Gunner Sgt L Jacobs and Co-Pilot Sussman and Bombardier George M Walter.


On June 22th 1943 Lt Rees wrote a letter to his parents where he indicated that he and his crew performed a exercise mission on June 21th at low altitude of 400ft with 100lb practice bombs.

 

He also describes that the next day they would carry out a new mission with 300lb bombs with a time delay.


The Crew ended the training on September 15, 1943, and Op 1 October 1943 Sgt Paul R Scott departed  with his crew for OD (Overseas Duty).

The crew flew through the southern route with a new B26 Marauder to England. On October 14, 1943, they arrived in England and issued there new Marauder to the 9th USAAF Depot in Prestwick Or Horham. From there, the B26's were distributed to the different Bomb Groups they needed them at that time. The Reese crew left from there to Toomebridge Northern Ireland, (Combat Crew Replacement Centre Groups)
Toomebridge was just outside Belfast. The crew stayed for several weeks to practice combat missions. After that they had to report to their units (Bomb Groups) in England.

 

 

Via de zuidelijke route vloog de crew met een nieuwe B26 marauder naar Engeland. Op 14 oktober 1943 kwamen ze in Engeland aan en moesten ze de nieuwe Marauder afgegeven bij het  9th USAAF depot in Prestwick of Horham.  Van daaruit werden de B26's verdeeld naar de verschillende bomb groups die ze op dat moment nodig hadden. De Reese crew vertrok van daar uit naar Toomebridge Northern Ireland, (Combat Crew Replacement Centre Groups)

Toombridge lag net buiten Belfast. Hier verbleef de bemanning een aantal weken om gevechtsmissie's te leren vliegen. Hierna moesten ze zich dan melden bij hun toegedeelde eenheden (bomb groups) in Engeland.

 

 

The crew flew to England with a new B26 marauder via the southern route. They arrived in England on 14 October 1943 and had to deliver the new Marauder to the 9th USAAF depot in Prestwick or Horham. From there, the B26s were distributed to the different bomb groups they needed at the time. The Reese crew departed from there to Toomebridge Northern Ireland, (Combat Crew Replacement Center Groups) Toombridge was just outside of Belfast. The crew stayed here for several weeks to learn to fly combat missions. After this they had to report to their allocated units (bomb groups) in England.

 

 

 

Op 5 Maart 1944 werd de Reese Crew overgeplaatst van Ierland naar Engeland Station 358 gelegen in Earls Colne een klein plaatsje in Essex bij de 453th Bomber squadron 323 Bomber group van de 9th Army Airforce.


Aangezien dat de verenigde staten al ongeveer een jaar bombardementsvluchten was aan het uitvoeren waren er ook veel verliezen. Omdat Crews gescheiden werden door gesneuvelde en gewonde crew-members was het gebruikelijk dat ervaren mensen waarvan de crew niet meer compleet was werden aangevuld met vervangend personeel.

Wanneer  Sgt Brown aan de crew was toegevoegd was op dat moment nog niet duidelijk.

Omdat het normaal was dat tijdens de eerste vlucht een ervaren officier mee ging om te kunnen beoordelen of de crew volgende missie alleen kon uitvoeren werd major Berryman als Co-piloot toegevoegd.

 

Uiteindelijk bestond de  crew uit zes bemanningsleden,  piloot,  co-piloot,  Radio-operator/waist  (zij kant) gunner, bombardier, bewapening/ turret (geschutskoepel) gunner en een engineer tail (staart)  gunner.

 

On March 5, 1944, the Reese Crew was transferred from Ireland to England. They were send to Station 358 located in Earls Colne a small town in Essex  to the 453th Bomber Squadron 323 bomber Group of the 9th Army Airforce.

Since the United States had been carrying out bombing flights for about a year, there were also many losses. Because Crews were separated by killed and wounded crew members it was customary that experienced people whose crew was no longer complete were supplemented with replacement personnel.

Every new crew did get a experienced officer as a observer, he had to look if the crew could accomplishedd the next mission by there selfs.

This officer was Maj. C.Berryman and was added as Co-pilot.

Why  and when Sgt Brown was added to the Reese crew is at this moment still unclear.

As a result, Paul was merged with the "Reese" crew. The name of the crew was always the last name of the commanding pilot.

The crew consisted of six crew members, pilot, co-pilot, Radio operator / waist (side) gunner, bombardier, armament / turret (turret) gunner and and engineer tail (tail) gunner.

De broer van Paul Ivan werd tussentijd ook opgeroepen voor militaire dienst. Hij volgde de opleiding tot bombardier in Florida waar hij zijn crew training kreeg met de “Skinner” crew vervolgens werd hij net als Paul verscheept naar Europa waar hij werd ingedeeld als 2e luitenant (bombardier) in de 8 th Airforce.

 

Zijn broer Ivan Woodrow Scott met de Skinner crew werd later in het jaar verscheept naar de 568 th Bomber squadron 390th Bomber group van de 8th Army Airforce die waren gestationeerd in station 153 Framlingham in Suffolk ongeveer 81 Km van Earls Colne en 165 Km van London vandaan.

Paul Ivan's brother was also called up for military service in the meantime. He followed the bombardier training in Florida where he received his crew training with the "Skinner" crew, then he was shipped to Europe like Paul, where he was assigned as 2nd Lieutenant (bombardier) in the 8 th Airforce

 

His brother Ivan Woodrow Scott with the Skinner crew was shipped later in the year to the 568 th Bomber squadron 390th Bomber group of the 8th Army Airforce who were stationed at station 153 Framlingham in Suffolk about 81 Km from Earls Colne and 165 Km from London from .

Op 10 April 1944 krijgt de familie Scott  een telegram van het ministerie van defensie dat hun zoon is MIA ( Missing in Action) op 26 maart boven Holland.

Uit zijn IDPF file blijkt dat er naar veel briefwisseling tussen familie en het ministerie van de 6 crewmembers er vijf door de Duitsers zijn geïdentificeerd en de zesde crewmember niet. Men ging er vanuit dat dit Paul was. Pas op 27 April 1948 zou het lichaam van Paul officieel geïdentificeerd worden.

 

 

On 10 April 1944, the Scott family receives a telegram from the Ministry of Defense that their son was MIA (Missing in Action) on 26 March above Holland.
From his IDPF file it appears that to many correspondence between family and the ministry of the six crewmembers, five were identified by the Germans and the sixth crewmember did not. It was assumed that this was Paul.  OnApril 27, 1948  the body of Paul was officially identified.

Onderscheidingen / Awards


Time Lines

Links naar andere websites

Foto's  / Pictures Paul Scott

IDPF File Paul

Pictures Paul Raymond Scott

ABMC War Dead Certificate Paul R Scott
PDF – 566,0 KB 413 downloads

Dankjewel

Als allerlaatste wil ik bij deze de familie van Paul Scott in bijzonder Mary Lee Scott, Peggy Scott. Bedanken voor het doneren van deze fantastische fotocollectie en privé brieven. Zonder dit had ik deze memoires nooit kunnen maken ter nagedachtenis van Sgt Scott.

As  final, I want to say thank you to the family of Paul Scott in particular Mary Lee Scott, and Peggy Scott. Thank you for donating this fantastic photo collection and private letters. Without this I would never be able to make these memoirs in memory of Sgt Scott.