RAF Framlingham in Suffolk

RAF Framlingham (ook bekend als Parham) ligt 3 mijl ten ZO van Framlingham in Suffolk. Het vliegveld van Framlingham werd in 1942 gebouwd als een standaard klasse A-vliegveld voor zware bommenwerpers. Het vliegveld werd geopend in 1943. De 95th Bombardment Group (Heavy) arriveerde op 12 mei 1943 in Framlingham. De 95th werd op 15 juni 1943 overgebracht naar de nabijgelegen RAF Horham. De 390th Bombardment Group (Heavy) arriveerde op 4 juli 1943 in Framlingham. Na de oorlog werd Framlingham een ​​opruimstation voor de rehabilitatie van Poolse onderdanen voordat het eind 1948 werd verlaten en gesloten. Het land werd teruggegeven aan de landbouw en de landingsbanen werden opgebroken en tot aggregaten vermalen. Gebouwen mochten vervallen en werden gebruikt voor boerderijopslag. Onder hen bevond zich de Control Tower die werd neergeschoten en verlaten nadat de Amerikanen daar in augustus 1945 een losbandig afscheidsfeest hadden gehouden. Tegenwoordig zijn de start- en landingsbanen van het vliegveld van Framlingham al lang geleden verwijderd voor hardcore. Het perimeterspoor is teruggebracht tot boerderijtoegangswegen met één rijstrook, maar blijft fundamenteel compleet. De technische site is in gebruik als industrieterrein, met veel van de nissenhutten uit de Tweede Wereldoorlog in gebruik. Vliegveld Framlingham 21 juni 1946 52 ° 11'53 ″ N 001 ° 24'29 ″ E In 1976 werd een project ondernomen om de vervallen verkeerstoren te herstellen. De toren werd uiteindelijk op 13 mei 1981 ingewijd als het 390th Bombardment Group Memorial Air Museum van de USAAF en heeft sindsdien actief contact met en steun gekregen van Amerikaanse veteranen, hun familieleden, supporters en vrienden.

 

 

 

 

 

RAF Framlingham (also known as Parham) is located 3 miles SE of Framlingham in Suffolk.

Framlingham airfield was built in 1942 as a standard heavy bomber Class A airfield. The airfield was opened in 1943. The 95th Bombardment Group (Heavy) arrived at Framlingham on 12 May 1943. The 95th was transferred to nearby RAF Horham on 15 June 1943.

The 390th Bombardment Group (Heavy) arrived at Framlingham on 4 July 1943.

After the war, Framlingham became a clearing station for the rehabilitation of Polish nationals before being abandoned and closed in late 1948. The land was returned to agriculture and the runways were broken up and ground into aggregate. Buildings were allowed to dilapidate and were used for farm storage. Among them was the Control Tower which was shot up and abandoned after the Americans held a riotous farewell party there in August 1945.

Today the runways and hardstands of Framlingham airfield have long since been removed for hardcore. The perimeter track has been reduced to one lane farm access roads, but remains fundamentally complete. The technical site is in use as an industrial estate, with many of the World War II nissen huts in use.

Framlingham airfield 21 June 1946  52°11′53″N 001°24′29″E

In 1976, a project was undertaken to restore the derelict control tower. The Tower was finally dedicated as the 390th Bombardment Group Memorial Air Museum of the USAAF on 13 May 1981 and, since then, has remained in active contact with, and received steadfast support from, US veterans, their relatives, supporters and Friends.

Recreation room 29-03-1944

 RAF Framlingham - Headquarters buildings 03-45   

 

Station Units present 1 June 1944:

Unit No., Unit Name, APO, Assignment
18 Weather Squadron - Weather Detachment 153 639 NY VIII AFCC
30 Station Complement Squadron 559 NY 3 BD
216 Finance Section - Det A 559 NY 3 BD
390 Bombardment Group (Heavy) - Hq 559 NY 3 BD
458 Sub-Depot 636 NY VIII AFSC
568 Bombardment Squadron (Heavy) 559 NY 3 BD
569 Bombardment Squadron (Heavy) 559 NY 3 BD
570 Bombardment Squadron (Heavy) 559 NY 3 BD
571 Bombardment Squadron (Heavy) 559 NY 3 BD
878 Chemical Company (Air Operations) (Less Det A) 559 NY 3 BD
1091 Quartermaster Company (Service Group) 559 NY 3 BD
1143 Military Police Company (Aviation) (Less Det) 559 NY 3 BD
1689 Ordnance Supply and Maintenance Company 559 NY 3 BD
2034 Engineer Fire Fighting Platoon (Aviation) 559 NY 3 BD

Framlingham airfield 2015

 

 

Parham Airfield Museum Back Parham, Woodbridge, Suffolk, IP13 9AF Het Parham Airfield Museum, gelegen op een oud luchtmachtstation uit de Tweede Wereldoorlog, laat zien hoe deze hoek van het landelijke Suffolk werd beïnvloed door de oorlog. Het 390th Bomb Group Memorial Air Museum is een eerbetoon aan de 729 militairen die vanaf dit vliegveld werden gedood of ‘Missing in Action’ en de overige 754 die als krijgsgevangenen werden meegenomen. Het Museum van de British Resistance Organization geeft inzicht in ‘Britain’s Secret Army’. Met hedendaagse kunstvoorwerpen ondergebracht in de Nissenhutten en een unieke replica geheime ondergrondse bunker. We streven ernaar om licht te werpen op "het best bewaarde oorlogsgeheim van Groot-Brittannië". Verdere details zijn te vinden op:
 http://www.parhamairfieldmuseum.co.uk

 

 

Parham Airfield Museum Back Parham, Woodbridge, Suffolk, IP13 9AF

Parham Airfield Museum situated on an old World War II United States Air Force Station, shows how this corner of rural Suffolk was affected by the War.

The 390th Bomb Group Memorial Air Museum pays tribute to the 729 servicemen killed or ‘Missing in Action’ from this airfield and the further 754 who were taken as Prisoners of War.

The Museum of the British Resistance Organization provides an insight into ‘Britain’s Secret Army’. With contemporary artefacts housed in the Nissen Huts and a unique replica secret underground bunker. We aim to shed light on “Britain’s best kept war secret”.

Further details can be found at: http://www.parhamairfieldmuseum.co.uk