Earls Colne Airfield (station 358)


Earls Colne was één van de eerste vliegvelden gebouwd door het Amerikaanse leger in Groot-Brittannië, en werd operationeel in mei 1943 met de 94e Bomb Group vliegende B-17s. De RAF nam in september 1944 met de Halifax en Horsa zweefvliegtuigen het vliegveld over voor Operatie varsity. In 1946 werd het vliegveld niet meer gebruikt maar wel onderhouden als reserve vliegveld.
Bouwjaar: 1943
Het vliegveld werd uitgerust met drie banen met elkaar verbonden door een verbindingsweg, met 36 “dispersals” en 15 rondels. Aan weerszijden van het vliegveld waren twee T-2 hangars gebouwd; TL8552 2680; TL8436 2667 die beide in industrieel gebruik waren. De verkeerstoren staat op TL8479 2660 (type 12799/41, 343/43) en de belangrijkste technische ruimte was zuid-west kant van het vliegveld gebouwd rond de Honeywood boerderij. De Bommen opslag ruimtes waren gebouwd rond de rand van de 'Witch Wood' (TL857 254) een aantal overblijfselen zijn nog zichtbaar. “Fusing” loodsen werden geplaatst langs de verbindings wegen (TL852 259). SHQ / Ops werd gebouwd bij TL8414 2645, maar dit en andere belangrijke gebouwen zijn vernietigd en nu bebost. Verspreid over de locatie bevonden zich ten zuid-weste meerdere gebouwen, maar hier zijn ook geen sporen meer van te vinden door de bebossing.
Het vliegveld één baan in gebruik is voor lichte vliegtuigen, terwijl de andere baan en de randweg gebruikt werd voor grotere vliegtuigen. Bijna alle “dispersals”zijn verdwenen, maar een cluster van 6 rondels zijn nog te zien in de vegetatie Thrift Wood (TL8468 2617). De controletoren en hangars zijn blijven staan net als een landingsbaan.
Een groep van schuilkelders, en een oorlogsmonument, zijn toegankelijk via “Hall Estate” die open is voor het publiek. 

323d ground crew airmen attend to Martin B-26C-15-MO Marauder Serial 41-34969. This aircraft went on to survive the war with over 150 missions to its credit

Earls Colne was one of the first airfields built by the US army in Britain, becoming operational in may 1943 with the 94th Bomb group flying B-17s. The RAF took over in September 1944 with Halifax and Horsa gliders for Operation varsity. In 1946 the airfield was put on care and maintenance.

YEAR OF CONSTRUCTION:1943

Earls Colne was one of the first airfields built by the US army in Britain, becoming operational in May 1943 with the 94th Bomb group flying B-17s. The RAF took over in September 1944 with Halifax and Horsa gliders for Operation varsity. In 1946 the airfield was put on care and maintenance.

 

The airfield was equipped with three runways linked by a perimeter track, with 36 frying pan dispersals and 15 loops. Two T-2 hangars were built at opposite sides of the aifield; TL8552 2680; TL8436 2667 both of which were in industrial use. The control tower stands at TL8479 2660 (type 12799/41, 343/43) and the main technical site was built south west around Honeywood farm. Bomb stores were built around the edge of 'Witch Wood' (TL857 254) and fragmentary evidence remains. Fusing sheds were positioned along the connecting track (TL852 259) . SHQ/Ops was built at TL8414 2645 but this and the other main site have been destroyed and the site became woodland. The dispersed sites were located south west but all trace has been removed through forestation.

Of the airfield site, one runway is in use for light aircraft while the other runway and perimeter track remain at reduced width. All the dispersals have gone but a cluster of 6 frying-pan types show as vegetation marks in Thrift Wood (TL8468 2617). The Control Tower and hangars remain as does one runway layout. The site has already been substantially developed which suggests limited further alteration in the short term.

A fine group of air raid shelters, and a war memorial, are accessible via the Marks Hall Estate which is open to the public.

B-26s taxing in after a mission.

 

 

De thuisbasis van de 323e Bomb Group van juni tot juli 1944. Ten zuidwesten van het vliegveld, lag het hoofdkwartier van de Negende Bomber Command in het Elizabethaanse herenhuis van Marks Hall.

 

Home to the 323rd Bomb group from June to July 1944.
To the Southwest of the airfield, the headquarters of Ninth Bomber Command
operated from the Elizabethan mansion of Marks Hall.

Station 358, Earls Colne, England

41-31859, Howard Hurricane II vliegt over Station 358, Earls Colne, England. Deze foto is gemaakt tijdens de overdracht van de RAF naar de AAF 323rd Bombardment op Juli 14, 1943, De 323rd vloog hun eerste missie vanaf deze basis naar Abbeville rangeerterrein op Juli 16, 1943. Photo gemaakt door Major General John O. Moench USAF (Ret)

For actual pictures and info about Earls Colne look at http://www.ukairfields.org.uk/earls-colne.html